Roma və uşaqlar: Roma Sivilizasiyası Muzeyinə səfər

Regia daxması

Seçki qutuları

Daxma, sxem.

Model, arxaik dövr

Alesia mühasirəsi

Kolizey

Kolizey, sxem

Kolizey, yarmarkalar

Trayanın Sütun Qalereyası

Roma şəhərinin modeli

Roma şəhərinin modeli

Trajan Sütun Qalereyası, xarici

ŞəRh ƏLavə EtməK

Please enter your comment!
Please enter your name here